Breukenkaarten

Breukenkaarten slaan met hun visuele ondersteuning van de betekenis een brug tussen het contextueel werken met breuken naar het formeel werken met breuken.

De kaarten zijn inzetbaar in diverse spelvormen, maar zeker ook als ondersteunend didactisch materiaal in of buiten de klas. 

Deze kaarten vormen de basis voor een reeks materialen met betrekking tot breuken met steeds dezelfde visuele ondersteuning.


Copyright 2004 - Tri !