Memory buttons

Memory buttons zijn ontstaan uit de vraag iets te doen met het aspect ‘deel van een hoeveelheid’ van breuken. Een belangrijk aspect dat niet tot uitdrukking komt in de breukenkaarten.

Op de getoonde foto is te zien hoe ze gebruikt kunnen worden als een memory spel. Op de foto zijn de buttons samen 1 (in geval van breuk-denken).

De vorm is bewust zo, dat niet expliciet met breuken gewerkt wordt. Daardoor zijn de buttons met jongere en oudere kinderen inzetbaar. Denk in het bijzonder aan splitsen (hier 1 en 3 is samen 4; iedere button toont in feite het splitsgetal).


© Copyright 2004 - Tri !