Wat is Tri!?

Ik ben Rob van Tricht, de maker van de Tri! producten. Ik werk als onderwijzer op basisschool De Horizon in Amsterdam en daarnaast werk ik op het Freudenthal Instituut voor het project Speciaal Rekenen waar materialen tot stand komen voor het rekenen in het speciaal (basis) onderwijs.

Onder de naam Tri! heb ik eigen leermiddelen ontwikkeld. Tri! leermiddelen hebben betrekking op het rekenen in de basisschool en in het VMBO. De ontwikkelde materialen hebben als doel kinderen op een prettige en tegelijkertijd inzichtelijke manier doelmatig vertrouwd te maken met het vak rekenen.

De producten van Tri! dienen als aanvulling op de gebruikte methoden in het onderwijs. Tri! producten zijn gebaseerd op moderne denkbeelden en sluiten aan bij het realistisch rekenen.

Kernaspecten van de leermiddelen van Tri! zijn:

- Speelsheid en plezier.
- Inzicht en begrip.

Tri!


Copyright 2004 - Tri !